آسیاب بخار

ناظم الاسلام كرمانی‌ در فهرست اقدامات و كارهایی‌ كه در دوره مظفرالدین شاه انجام شده می‌‌نویسد: «تأسیس آسیای‌ بخار در تهران به دستیاری‌ صنیع الدوله در سال ششم سلطنت... .»
/ تاریخ بیداری ایرانیان، ج3، صص 655 و 656.

 

 

 

آسیاب بخار

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.