آرشاكخان

آرشاك‌خان كریانس ملقب به مؤدب‌السلطان از بازیگران مرموز اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه و دوران مظفرالدین شاه در ایران است. او از اتباع عثمانی‌ است كه با دو برادرش به ایران آمد و با دربار مظفرالدین شاه در تبریز و تهران نزدیك و محرم اسرار گردید و منشأ خیانت‌های‌ بی‌‌شمار شد.
/ خاطرات احتشامالسلطنه، ص 423.

 آرشاك با میرزا محمودخان حكیم‌الملك و نصیرالسلطنه خان خانان همدست شد و با به دست آوردن یك گذرنامه سیاسی‌، به عنوان كنسول سیار ایران، توانست آزادانه در اروپا رفت و آمد كند و به این ترتیب وارد كارخریدوفروش عتیقه شود، در نتیجه مقام و مرتبه‌ای‌ برای‌ خود به دست آورد. چنان‌كه به زودی‌ ملقب به مؤدب‌السلطان گردید. / اولینهای تهران، ص 410.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.