آتشدان

یا آتش خوار نامی‌ بود برای‌ لكوموتیوِ ماشین دودی‌ مسیرِ تهران به شهر ری‌.  رماشین دودی‌.

 آتشدان - یا «تون»؛ فضایی‌ شبیه اتاق به مساحت تقریبی‌ هفده هجده متر كه در زیر خزینه حمام ساخته می‌‌شد و تون تاب سوختِ تهیه شده را كه بیشتر بته، خار و گاهی‌ پِهن و پشگل یا كاه بود در آتش داخل تون یا كوره می‌‌انداخت و آن را شعله ور نگه می‌‌داشت تا آب داخل خزینه گرم شود. ! رجوع کنید به حمام. 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.