آب باریك

ده جزو دهستان بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران در هفت كیلومتری‌ جنوب باختر ورامین سر راه فرعی‌ ورامین به ده فر آباد. در جلگه معتدل ملاریایی‌، سكنه 1339 نفر، شیعه، فارسی‌ زبان، دارای‌ دو رشته قنات، غلات صیفی‌، چغندر قند، شغل زراعت؛ راه مالرو، از خواجه ولی‌ می‌‌توان ماشین برد، دبستان دارد.

 «ظل السلطان» پسر ناصرالدین شاه در جلد اول، صفحه 186 كتاب خاطرات خود، می‌‌نویسد: «من ده بسیارخوبی‌ دارم، مسمی‌ به «آب باریك» و مكرر پدرتاجدارم به من مرخصی‌ واذن داد كه به آن حدود به شكاربروم، درایاب وذهاب طهران به اصفهان، و اصفهان به طهران... .»

 مركز دهستان بهنام وسط جنوبی‌ شهرستان ورامین استان تهران است

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.