آب انبار قاسم خان

این بنای‌ عام المنفعه را نیزامیرقاسم خان (ظهیرالدوله) پسر سلیمان خان اعتضادالدوله قاجارقوانلووپدرمهد علیا (مادرناصرالدین شاه) دربین راه تهران به شهررِی‌ احداث كرد وچون دراین حدود بی‌ آبی‌ بوده ودرفصل تابستان هم هوا فوق العاده گرم می‌‌شد، مردم هنگام رفت وآمدازآب آن برای‌ شرب استفاده می‌‌كردند و تا این اواخرهم بنای‌ آن درجنب قبرستان بسیاروسیعی‌ باقی‌ بود وپس ازتوسعه و تعریض خیابان،آن آب انبارهم به انضمام قبرستان به كلی‌ ازبین رفت وآثارش محو گردید.
/ شرح رجال ایران، ج 2، ص 395.

 این آب انبار در یك كیلومتری‌ جنوب دروازه حضرت عبدالعظیم قرار داشت.

 قبرستان هم‌جوار آب انبارقاسم خان «قبرستان چهارده معصوم» خوانده می‌‌شد. شایان توجه است، این آب انبار غیر از آب انباری‌ است كه با همین نام و در خیابان الماسیه (باب همایون) قرار دارد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.