آبه دو كنیپ

وی‌ صاحب دو جلد كتاب است كه در آن سرگذشت خود را نوشته و مؤسساتی‌ را كه به مرور ایام احداث كرده و سالیان دراز بیماران بسیاری‌ را كه در آنها معالجه كرده، شرح داده و حتی‌ شرح معالجه بو اسیر را كه ناصر الدین شاه به آن مبتلا بوده آورده است.

 دكتر اعلم‌الدوله می‌‌نویسد:

 «... جهانگیر خان، وزیر صنایع، تازه از مسافرتی‌ كه به اروپا كرده بود برگشته و جزو تقدیمی‌‌ها، دو جلد كتاب آبه دوكنیپ را برای‌ شاه آورده بود... شاه از كتاب آبه دو كنیپ خیلی‌ خوشش آمده، گفت آن را ترجمه كرده، تقدیم نمایند... من هم با كمال دلگرمی‌ آن كتاب را ترجمه كردم و به خط خوشنویس درجه اول در روی‌ كاغذ آبی‌ كه خواندن آن چشم شاه را خسته نكند، نوشتم... .» / تهران به روایت تاریخ، ص 646.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.