آبشار

كوچه آبشار در ابتدای‌ خیابان ری‌ از كوچه‌های‌ قدیم تهران است؛ به طوری‌ كه در نقشه ترسیمی‌ 1309 ق. نام این كوچه در محله عودلاجان مشاهده می‌‌شود. در اواخر قاجاریه، عشرتكده‌های‌ فراوانی‌ در آن كوچه برپا شده بود كه زنان رانده شده و از نظرافتاده دربار قاجار در آنها می‌‌زیستند وبه همین سبب به كوچه قجرها معروف بود. در تداول عامه، به سبب كثرت استعمال آن را، «آبشُر» هم گویند. ! رجوع کنید به كوچه قجرها

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.