استبداد

نشریه‌‌اى به مدیریت شیخ‌‌الممالك كه در سال 1325 ق. تأسیس شده است.

 استبداد مجله هفتگى بوده و درباره انتخاب اسم استبداد در شماره اول این‌‌طور نوشته است: «این مجله كه موسوم به استبداد است و تا هزار نفر به توسط رقعه  امر نفرمایند اسم را تغییر نخواهیم داد، هفته ]اى [یك جزو به طبع خواهد رسید. وقتى كه هزار رقعه ممضى از ارباب دانش رسید آن وقت مسمى به مجله مشروطیت خواهد شد، والا بر استبداد خود مثل هزار نفر دیگر باقى خواهیم بود. / فهرست مجله‌‌هاى فارسى

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.